Hvide Sande

Hvide Sande er ét af de yngste bysamfund i Danmark, skabt i kølvandet på byggeriet af afvandingsslusen, der blev indviet den 30. august 1931.

Da vandbygningsvæsenet, der stod for anlægget af slusen, skulle navngive byggeprojektet, var det naturligt at vælge navnet Hvide Sande; et navn der gennem mange år var blevet brugt af lokale fjordfiskere, som landkending på de lyse sandskrænter ved Østergade, der endnu i dag kan øjnes fra både Ringkøbing og Stauning, på den modsatte side af Ringkøbing Fjord.

Omkring slusen blev der anlagt en interimistisk havn, og i løbet af få år opstod et lille Klondyke-agtigt bysamfund, der op gennem 50erne og 60erne voksede til flere tusinde indbyggere. Da fiskeriet toppede i 70erne og 80erne, var Hvide Sande rig på bpde penge og initiativ—og også den feriehusturismen begyndte at skæppe i kassen.

Selv om fiskeriet i dag ikke længere er hovederhvervet i Hvide Sande, mærker man stadig byens DNA: den pionérånd, og den trods, der skabte det lille kystsamfund mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Hvide Sande er stadig rig på initiativ, og byen har forholdsvis mange selvstændige erhvervsdrivende, både indenfor handel og service.

Frivillighed og foreningsliv

Det, at Hvide Sande opstod som et lille, tæt knyttet bysamfund på kanten af Vesterhavet, er uden tvivl også hovedårsagen til at byen i dag rummer et alsidigt, aktivt foreningsliv. Folk i Hvide Sande har ikke bare været vant til—men i høj grad også været nødt til at måtte hjælpe hinanden, og løfte i fællesskab.

Stort set alle de events du kan opleve som gæst i Hvide Sande, er således skabt i foreningsregi; ofte med deltagelse af både borger- og turistforening, samt adskillige af de lokale idrætsklubber. De mange frivillige skaber på den måde liv og aktivitet i byen, hvilket sikrer foreningernes økonomiske grundlag, der igen skaber grobund og råderum for lokalsamfundet fremadrettet.

Også portalen hér er faktisk kommet til verden i foreningsregi: Hvide Sande By er nemlig navnet på den sammenslutning af erhvervsdrivende i byen, der tidligere var kendt som Foreningen Havnen. Du kan læse mere om foreningens arbejde hér, og se en præsentation af de fleste af medlemsvirksomhederne via linksene til de forskellige kategorier i hovedmenuen eller nederst på siden.